MENÜ

lelaci oldala
Isten hozott a weboldalra

Gyökössy Endre

Szülői lelkivezetés a Szeretethimnusz alapján

Gyökössy Endre tanulságos összeállítása szülőknek.

A szeretet türelmes, jóságos, mert:

            beleérző, akaratfejlesztő, rendrenevelő;

A szeretet nem irigykedik, mert:

            vállalja a gyermeket terheivel,

            a több gyermeket gondjaival,

sokféle problémával együtt;

A szeretet nem kérkedik, nem fuvalodik fel, mert:

            a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad,

            félelmeit feloldja,

            a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja,

            még tanulni is kész érte;

A szeretet nem viselkedik bántóan, mert:

            a gyermeknek tett ígéreteit betartja,

            a dackorszaka alatt vele és beleérez,

            a gólyameséktől megvédi,

idejében és megfelelő felvilágosítja és nem rémísztgeti;

A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert:

            áldozatos, ha kell, önfeláldozó,

            csendet tud biztosítani a gyermek számára,

            a gyermek tulajdonát tiszteletben tartja,

            adni, ajándékozni is megtanítja;

A szeretet nem háborodik fel, mert:

            sohasem ütlegel,

            szülői összhangban büntet és jutalmaz,

            zsilipelve dicsér és fedd;

A szeretet nem rója fel a rosszat, mert:

            nemcsak megbocsát, el is felejt,

            betartja a jézusi sorrendet,

            pofonokat nem utalványoz,

            a gyermek tetteinek indító okaira figyel;

A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert:

            a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt,

            nem kendőzi az ügyeskedést – ügyességnek,

            a gyermek igazát is elismeri;

A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert:

            roskadozva sem roskad össze,

            sohasem zsugorít,

            növelve – nevel;

A szeretet soha el nem múlik, mert:

            az Isten a szeretet (Agapé),

            azért nem múlhat el,

Benne és belőle élünk.

 

 

Asztali nézet