MENÜ

lelaci oldala
Isten hozott a weboldalra

Robin Hood tábora

 Keretmese

 

 

Helyszín: Sherwoodi erdő

Idő: kora-középkor

Szereplők: Bujdosók, Robin Hood tábora

 

Az őrsök csoportosulása egy-egy foglalkozás szerint történik az erdőben.

Például:

Katonák, zsoldosok, nemesek, iparostanoncok, fegyverkovácsok, páncélkovácsok, ácsmesterek, kőművesek, bányászok, ostromgép-tervezők, halászok, mesemondók, dalolók, erdészek, kereskedők, boltosok, vadőrök, jobbágyok, fazekasok, lovászok, molnárok, kisnemesek, kalmárok, kardvívók, szabók, fanyüvők (Fekete harkály őrs) stb.

 

Őrsi név megnyilvánulása:

-          Jelmezen

-          Tábortűz: az őrsök bemutatják a foglalkozásukat. Az őrsi körletek kialakításában is látszódhatna.

 

Cserkészek táborba érkezése:

Szétszóródás a sherwoodi erdőben. Berendezkedés, ideiglenes letelepedés. Jó búvóhelyek kialakítása.

 

Kiscserkészek érkezése:

A bujdosók híre elterjedt Angliában. Egyre többen akarnak hozzájuk csatlakozni, ahogy nő a hírük, úgy a számuk is, de Robinék csak a legjobbakat veszik be. És sikerült egy válogatott csapatot összehozni. (Ők a kiscserkészek.) Ők már gyűjtöttek Oroszlánszívű Richárd kiszabadítására pénzt (próbázás), amit elhoztak Robin Hoodnak.

 

 

 „Új” programok a táborban:

Cserkészek: Kereskedős játék (Vércsekőn, Ivor birodalmán játszódik)

Kiscserkészek: Meseerdő. Éjszaka!

 

Július 12.

A hű angolszászok megérkeznek adományaikkal Robin Hood táborába. Az adományt kis arany és ezüst kövecskék fogják „megszemélyesíteni”. Ezt induláskor kapják meg. A táborban egy ládikóba helyezik. Ennek lesz egy őre. (A személye egyelőre kérdéses.) De a pénz még szerepet fog játszani a későbbiekben. A kiscserkészek is megkapják majd később, az Ő indulásukkor az adományukat, amit gyűjtöttek. Program: Táborépítés.

Július 13.

A bujdosókhoz érkezik Tuck barát (szentmise). Folytatódik a minél jobb búvóhelyek kialakítása (táborépítés folytatása). A normannok miatt nem tudunk bemenni Nottinghambe, ezért a szükséges élelmiszereket a Sherwoodi erdőn áthaladó kereskedőktől kell megszerezni (kereskedő játék - sötétedéskor).

Július 14.

Robin Hood válogatott kísérőket keres a váltságdíj kísérésére, őrzésére (akadályverseny, tábori próbázás). Az erdőben lakozó különböző foglalkozású csoportok (őrsök) elkészítik jelmezeiket és íjaikat.

Július 15.

Látogatást teszünk egy normannok által még nem teljesen lerombolt faluba (Pásztó). A váltságdíj egy részének nyoma vész (Amit a próbázás során szereztek meg. A nyomozós játékban lesz ennek szerepe.)

Július 16.

Nyomozó játék. Erőpróba. Ennek lehetne az Országra szóló Hadijáték is a neve, ha nem ragaszkodunk erősen a történethez. Hasonló feladatokkal, mint a kiscserkészeknél.

Július 17.

Felkészülés a veszélyes küldetésre, az erdei életmód és hadviselés rejtelmei. A bujdosók sosem veszítik kedvüket, ezért új énekeket, népi játékokat is tanulnak. (Erdei iskola, népdal tanulás, népi játékok.)

Július 18.

A váltságdíj eljuttatása Richárd király fogvatartóihoz (kétnapos portya).  Eközben a kiscserkészek sem tétlenek. (Ágasvári kirándulás. Ivor legyőzése, Vércsekő lerombolása.)

Július 19.

Viszontagságok útközben, csetepaté a normanokkal, a király megmentése. Oroszlánszívű Richárd meg lesz személyesítve. A portyázók találnak egy levelet, amelyben le van írva, hogy tegyék le egy adott helyre a váltságdíjat és Richárdot megtalálják itt és itt. Ott is lesz a megadott helyen egy fához kötözve. A cserkészek kiszabadítják. Kiscserkészek: Olimpia. Különböző versenyszámok (őrsönként egy-egy főt kell nevezni).

Július 20.

Richárd kiszabadításának megünneplése. Tuck barát újra közénk érkezik (szentmise). Program: játék, agapé készítés, dínom-dánom, búcsútábortűz.

Július 21.

Anglia békéje helyreáll, mindenki visszatér birtokára. (Csomagolás, táborbontás, hazaindulás.)

 

 

Amiről nem beszéltünk vezetői hétvégén. Az őrsvezetők, roverek, őrs nélküli személyek vesznek fel nevet?

 

Szereplők

 

Robinék „oldala”

Normannok

Oroszlánszívű Richárd

Norman bárók

Szegény jobbágyok

Herbert vadőr

Sebő vitéz, jobbágy

Vad Vid (tiszttartó)

Skarlát Vili

Hugó apát

Öreg Sok - molnár

Csatlósok

Sok – a molnár lusta fia

Martalócok

Tuck barát

Newarki perjel

Little John, Csipet János

Városbíró (Hugó apát öccse)

Vendel

Ivor úr

Marian

(Hóhér) Rajnáld – Ivor várnagya

 

Henrik (János herceg nyilasa) (?)

 

Földnélküli János

 

Hubert (a városbíró íjasa)

 

 

 

 

Keretmesés elnevezések:

Őrség – Éberkedők (A szolgálat jele, lehetne egy különleges nyíl.)

Nappali szolgálat - Étek fogók

GH - Étek osztók

Reggeli – Reggeli ham-ham

Ebéd – Déli lakoma

Vacsora – Esti nyam-nyam

Zászló szertartás – Erdei nagygyűlés

 

Mise helyszíne: Mária Szent Szíve Apátság

 

 

Itt van még egy játék, ha lenne üres idő:

 

Hadijáték - Rajtaütés

Ez a csata úgy zajlik le, hogy a tábor két részre oszlik az egyik csoport a vezetők, a többiek pedig a többiek. A vezetők feladata az, hogy egy kijelölt területen át, el kell juttassanak egy igen fontos tárgyat a táborba és ezt kell megakadályozniuk a többieknek. A csata során a másikat kétféle képen lehet legyőzni:

a.) Le kell szakítani a karjáról az eletet jelképező szalagot /hogy a védők esélyét javítsuk ők két élettel rendelkeznek/

b.) Nyakkendő harc.

Miután a küzdelmek lezajlanak a végeredmény egyértelmű...

 

A vezetők alakíthatják a nottihnghami bíró zsoldosait, akik éppen az összeharácsolt adót vitték gazdájuknak, ám ezt a tervet meghiusította a táborban lakók hős támadása.

 

Mzsú mutatott egy képet egy könyvben. Fel van függesztve egy deszka szerűség és azt lehet ütlegelni azt hiszem egy madzagon lévő labdával. Ez is lehetne a tábor egy „építménye”.

 

Nyomozós játék

 

Történet: A krónikás nem szereti az őrt, lopásba akarja keverni. Köztudott, hogy az őrnek munkája a váltságdíj őrzése. A krónikás a megfelelő pillanatot várva ellopja a  váltságdíj egy részét. A lopás akkor történik, mikor az őr legjobb haverját, a kereskedőt, meglátja és leáll vele beszélgetni. A krónikás arra nem számít, hogy a tábor elkezdi keresni és ezért megkéri a kereskedőt, hogy ő rejtse el. A kereskedő magas jutalom fejében elvállalja, de útközben elejti valahol, és a gyerekek feladata a portyán megtalálni.

 

A játék alatt lenne egy összeveszés a krónikás és az őr között, mely után a hálószövő elárulja, hogy tud erről az afférról és régóta nyomon követi e két személy áskálódását.

 

Szereplők:

A váltságdíj őre

Varróasszony 

Hálószövő

Mosónő

Pletykatárs

Krónikás

Kereskedő

 

Szereplők útmutatása: Lényeges a játékhoz, hogy mindenki csak azt mondja, ami rá vonatkozik. Minden le van írva, hogy értsd, hogy tudd terelni őket a megfelelő irányba! Mindenki ragaszkodjon saját jelleméhez. A szeretett személyt mindig próbáld menteni, a gyűlöltet bemocskolni, persze csak a jellemednek megfelelően. A nyomot mondd el, de se túl hamar, se túl későn. Ha látod, hogy nagyon jól állnak akkor próbáld bekavarni őket (de szigorúan csak azzal, amit tudsz, tudhatsz), ha rosszul állnak, akkor segíthetsz is, itt kicsit többet is mondhatsz. Ne mondj sokat az elején, próbáld úgy intézni, hogy máskor is visszajöjjenek, és még kérdezzenek. Bármit kérdezhetnek, úgy készülj. ÉLD BELE MAGAD A SZEREPEDBE! Jelmez! Mivel sokan csak a tábor elején fognak erről értesülni, ezért egyszerű jelmezekről legyen szó, ami tábori körülmények között is előállítható. Lesz nálunk egy-két dolog.

 

Őr: Egyedül szeret lenni, ideges, ha zavarják, bezárkózott típus, Oroszlánszívű Richárd hű szolgája.

 

            Tudja: Krónikás szerelmes a mosónőbe, mosónő szerelmes a hálószövőbe.

                        Nem szereti a mosónőt, mert pletykás, de meggyőződése, hogy őt nem szereti a mosónő.

                        Nem szereti a krónikást, de nem tudja, hogy ez kölcsönös.

                        Kereskedővel való kölcsönös szeretet (kereskedés könnyítésére új út építtetését kérvényezi, cserébe a legjobb árukat kapja).

Kereskedő és krónikás ideiglenes nagy üzletéről (nagyszámú, jó minőségű gabona).

 

            Szerinte a mosónő volt.

 

Kezdetben természetéből adódóan elzavarja a gyerekeket, ezzel magára tereli a gyanút, azt, hogy ő beszélgetett a kereskedővel és ez alatt történt a rablás csak akkor árulja el, ha rákérdeznek.

 

Varróasszony: Kedves, semmit se titkol.

                        Tudja: Kereskedő utálja a pletykás mosónőket.

                        Szerelme kölcsönös a hálószövővel.

                        Rá féltékeny a mosónő, de ő ezért nem utálja.

                        Kölcsönös a szeretet közte és a kereskedő között (terméseit segíti eladni).

                        Csak ő látta, hogy a kereskedő és a krónikás valamit üzletelt a lopást követően.

 

                        Nincs tippje, ki lehetet, de ha kérdik szerinte a mosónő egyszerűsége miatt nem, lehetett.

 

Hálószövő (férfi):       Kedves de nem túl beszédes.

 

            Nem tudja, hogy a mosónő szerelmes lenne belé.

            Tudja, hogy szerelmes a varróasszony.

 

Természeténél fogva nagyon kevés információt árul el, ha lezajlik a jelenet, utána elárulja, hogy az őr és a krónikás állandóan áskálódnak. A játék végső menetében, kérdés válaszaként elmondja, hogy a krónikás nem volt otthon a lopás pillanatában.

 

Mosónő:          Pletykás, mindent eltúloz.

 

                        Nem tud: Az őr utálatáról mivel szereti.

                        A kereskedő utálatáról sem.

                        Szerelmes krónikásról.

           

Tudja, hogy az őr és kereskedő jóban van.

Tud a kereskedő és a krónikás ideiglenes nagy üzletéről (nagyszámú, jó minőségű gabona).

                        Csak ő tudja, hogy a kereskedő a lopás helyszíne felé jár haza.

Kezdettől fogva azt pletykálja, hogy a varróasszony volt a tettes (féltékenységből).

 

Krónikás: Irományairól szívesen beszél.

 

            Minden párkapcsolatról tud, kivéve, hogy őt nem szereti az őr.

            Próbálja a gyanút az őrre terelni.

 

Kereskedő: Mindent félvállról vesz.

 

            Szereti az őr, a varróasszonyt és tudja, hogy ők viszont szeretik.

            Utálja a mosónőt, és ezért őt gyanúsítja.

            Az őrrel való beszélgetést akkor árulja el, ha a gyerekek rákérdeznek.

            Tagadja, hogy az őr vagy a krónikás lett volna a tolvaj, alibiként azt hazudja, hogy hazafelé találkozott a krónikással.

 

Konfliktusok, történések:

 

Varróasszony: Ceglédi kannákkal mászkál konyhasátortól a többi sátor között. (Benne víz.)

 

Hálószövő: Egy hálót készít.

 

Mosónő: patak partján (v. lavórban) mos, közben tereget.

 

Krónikás: mászkál, és közben irogat.

 

Kereskedő: egy asztalnál árul. (ruhákat, csecsebecséket, stb. )

 

Őr: lopás helyszínén ül, szomorkodik, karcolgat a talajba.

 

Valaki a bujdosókhoz szeretne csatlakozni. Ő segít a nyomozásban, de nem tud semmit.

A hálószövő és a varróasszony egy kis időre eltűnik.

A mosónő többször megjegyzéseket tesz (hangosan) a varróasszonyra (hogy biztos ő volt, stb. elvégre utálja). A varróasszony ezekre ne mondjon semmit.

A krónikás és a kereskedő a nagy üzletről tárgyal.

Az őr és a kereskedő beszélget arról, hogy ők valóban a lopás pillanatában együtt beszélgettek. Beszélgetésükbe beleszól a mosónő (akit utálnak) és ők finoman megpróbálják őt lerázni. (kérhetik a gyerekek segítségét, hogy kérdezzenek a mosónőtől.)

Varróasszony elvesz valamit a kereskedő asztaláról. Ezt a krónikás látja, és lopással vádolja (Vágják le a kezét!). Ekkor a varróasszony elkezd futni a krónikás pedig utána. Kergetőzés. A kereskedő végül bevallja, mikor végre szót kap, hogy azt ő kölcsönadta.

A krónikás szerelmet vall a mosónőnek, az pedig kiröhögi.

Fő konfliktus: (építész + írnok)

Míg az őr nézi a ládát, amiből a váltságdíj egy része eltűnt, a krónikás odamegy hozzá és elkezd kötözködni vele. (Belerúg a ládába, beszól neki stb.). Az a lényeg, hogy a veszekedés fő témája az legyen, hogy melyiküket szeretné jobban Oroszlánszívű Richárd, ha nem lenne fogságban.

A veszekedésre mindenki odamegy kivéve a hálószövőt. A mosónő most is „kikezd” a varróasszonnyal. (Miért nem vallod be, hogy te tetted? Akkor nem lenne ez a veszekedés! …bla…bla…bla…). Ilyenkor már a varróasszony is visszaszól.

A veszekedést próbálja leállítani a kereskedő, de mindig rászólnak, hogy mit szól bele. Az egészet végül is a hálószövő fogja leállítani. Őrá hallgatnak.

Mérgükben a szereplők verjék ki a másik kezéből a tárgyakat. (A mosónő verje ki a Varróasszony kezéből a kannát úgy, hogy a víz kiömöljön, a varróasszony pedig a mosónő kezéből a tiszta ruhákat, a krónikás pedig úgy belerúghat a ládába, hogy a váltságdíj többi része is kiboruljon a földre.). Csináljanak jó nagy rendetlenséget. Ez hosszabb lehet, mint a többi jelenet. A jelenet végén visszamegy mindenki a helyére.

 

Előzmény:

 

A nyomozós játék előtt egy nappal történik a lopás. Mikor a cserkészek visszaérnek Pásztóról, akkor veszik észre.

 

Megjegyzés: A portyás dolgot nem kell beletenni. Már a nyomozó játék végén kiderülhet, hogy hol is a kincs. Egyeztessetek BZsúval.

Ennyi.

 

Olimpiai versenyszámok:

Kötél körüli párbaj, gerelyhajítás, dárdás lovaglás (WC-papír guriga), futószám stb.

 

Kereskedő játék

 

A gyerekeket négy-öt fős csoportokba osztjuk. Egy csoportba legyenek fiúk, lányok vegyesen. A csoportoknak együtt kell mozogniuk. Mivel nem tudunk bejutni Nottinghambe az erdőn áthaladó kereskedőktől kell megszerezni a szükséges dolgokat. Mégpedig: íjat, nyílvesszőt, kenyeret, tányért, fakupát, bort és posztóruhát. Robin Hood megkéri a bátor bujdosókat, hogy ezeket szerezzék be, de semmit nem ér, ha csak fakupát hoznak és nincs hozzá bor, vagy csak íjat és nincs hozzá nyílvessző, ezért arra kéri Őket, hogy mind a hat dolgot szerezzék meg. Ha ez megvan, akkor összegyűjtöttek egy rakományt. Az a nyertes bujdosó csoport, amelyik a legtöbb rakományt szerzi meg. A rakomány beváltásakor 200 arany tallért lehet kapni. Ha nem jön össze a rakomány az adott áru egyedül nem ér semmit.

A kereskedők az erdőben szétszórtan helyezkednek el, de Robin Hood már felmérte a terepet és pontosan tudja, hogy az egyes kereskedők (őrsvezetők) hol vannak. Ezt indulás előtt el is árulja a gyerekeknek. Lehet kevesebb kereskedő, mint csoport, de egyszerre egy kereskedőnél csak egy csoport tartózkodhat. Robin Hoodhoz (Zsolt bá) kell vinni a rakományt. Akár két-három stb. rakományt is le lehet adni egyszerre, de vigyázni kell, mert rablók ronthatnak a bujdosókra és akit megérintenek (akár egy embert is a csoportból), az elvesztette a menetlevelén lévő már megszerzett árukat. De ha egyesével adják le a rakományokat, akkor meg lassabbak lesznek. A berohanó rablók lehetnek mondjuk a roverek. A játék idő alatt szerintem maximum kétszer rohanjanak be. De lehet, hogy elég csak megijeszteni őket, nem kell senkit elfogni (amikor én játszottam ezt, nekem a félelem, a támadás lehetőségének a tudata is bőven elég volt). A roverek átszaladgálhatnak, de nem kell feltétlenül megfogniuk valakit. Robin Hoodnál lehet több csoport is egyszerre, de természetesen csak eggyel tud foglalkozni. Ez a „ház”. Itt nem érheti őket támadás. Egy fekete csuhás ember is rohangál a játéktéren (sötétben alig látszik). (Kell egy fekete csuha!) Vele feketén lehet üzletelni.

A játékidő 10-20 perces részekre van osztva.  Ez a Ti döntésetek. Minden egyes kereskedőnél minden cikknek van egy ára az adott időszakban, ami nő vagy csökken a következő időszakra. Ezt csak a kereskedő tudja, a bujdosók nem (Van Nálatok egy papír. Ezen rajta van az adott árucikk értéke az adott időszakban. Az is előfordulhat, hogy egy árucikket egy adott időszakban vagy akár egyáltalán nem lehet kapni egy bizonyos kereskedőnél. A lapot nem mutassátok a gyerekeknek még véletlenül se!) A 10-20 perces szakaszok leteltét egy sípszó jelzi. A játék végét meg mondjuk három sípszó. Robin Hood sípolhat. 10 őrsvezetőre bontom le a játékot, de Ti ezen változtathattok. Minden kereskedőnél legyen egy toll. A gyerekek mondjuk 500 aranytallérral indulnak. Van egy menetlevelük. Egy darab papír. Erre írjuk fel, hogy 500. Ha egy kereskedőnél vagy a fekete csuhásnál vásárolnak (Az Ő létezésére is hívja fel figyelmüket Robin Hood) lehúzza az adott összeget és oda írja, hogy még mennyi pénzük maradt és azt is, hogy mit vettek. A kereskedők lehetnek kicsit „nehéz” helyeken is (ami megközelítéséhez ügyesség is kell).

1 őrsvezetőre és 10 perces játékrészekkel 6 részre (egy óra színtiszta játék) felbontott játék esetén:

 

 

Íj

Nyílvessző

Kenyér

Tányér

Fakupa

Bor

Posztóruha

1. időszak

10

90

10

70

-

100

50

2. időszak

90

-

5

60

20

70

30

3. időszak

20

50

10

50

20

110

30

4. időszak

5

-

5

40

50

50

35

5. időszak

-

60

15

30

50

40

45

6. időszak

-

-

20

20

50

50

70

7. időszak

40

30

25

10

50

80

100

 

Ami ki van húzva az azt jelenti, hogy az adott időszakban nem lehet kapni.

Ezt egy őrsvezetőre csináltam meg. Gondoljátok át, hogy jók-e ezek az összegek és találjatok ki még annyit, ahány kereskedő lesz. Azt vegyétek figyelembe, hogy 500 aranytallérral indulnak és egy rakomány leadásakor 200 aranytallért kapnak Robin Hoodtól.

A csuhásra van bízva, hogy kinek mit és mennyiért ad el. Azt is mondhatja, hogy most nincs nála az az árucikk. Legyen állandóan mozgásban, alig lehessen utolérni. Ne is álljon meg mindig.

 

Elkészítettem egy menetlevelet. Nem muszáj ezt használni, de elküldöm BZsúval. A kereskedők odaírják, hogy hány íjat vásárolt mondjuk az egyik csoport. Ha összegyűlik a rakomány, Robin Hood mindegyikből lehúz egyet-egyet, illetve annyit, ahány rakományt leadnak. Egy helyen egy dologból egyszerre többet is vehetnek. Kinyomtattam a megfelelő példányban. Így néz ki:

 

 

 

 

Menetlevél

 

 

 

Íj:

 

 

Nyílvessző:

 

 

Tányér:

 

 

Kenyér:

 

 

Bor:

 

 

Fakupa:

 

 

Posztóruha:

 

 

Aranytallér:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meseerdő

 

Éjszaka lesz. Ébresztéses módszerrel. Az utat kis gyertyák fogják jelezni. A gyerekek párosával mennek. Mondjuk egy fiú és egy lány. J Egyébként tényleg komolyan gondolom. Az arcfestésre és a jelmezekre helyezzünk különös hangsúlyt! Lehetőleg ne ismerjenek fel minket a Kicsik. Sötét van, ez is előny számunkra. Ne legyen náluk elemlámpa. Legyenek ébresztő és fektető őrsvezetők.

 

A történet:

 

1. állomás

 

két tündér ül az út szélén. Látszik rajtuk, hogy nagyon fáradtak. Elmesélik, hogy Tündérország királynője megbetegedett és csak az mentheti meg az életét, ha elviszik neki a gyógyszert (aromás üveg, színes folyadékkal). Tündérkirálynőnek ezt meg kell innia és meggyógyul. A két tündér elmondja, hogy ők már megszerezték az Üveghegyről a gyógyszert egy csodálatos növényből. Elmondják, milyen hosszú utat tettek meg és hogy mostanra már úgy elfáradtak, hogy egy lépést se tudnak megtenni, ezért kérik a gyerekeket, hogy segítsenek eljuttatni a gyógyszert a királynéhoz. Felhívják a gyerekek figyelmét, hogy a gyógyszert senkinek se adják oda, csak a Tündérkirálynőnek.

 

2. állomás

 

Meseország (Tündérország) kapuja, ahol egy őr áll. Ezen a kapun nem léphet be akárki, csak az, aki elég sokat tud Meseországról. Ezért feltesz néhány egyszerű kérdést. Például: Hány törpéje volt Hófehérkének? Piroska kinek vitte a kosárban a bort és a kalácsot? Stb. A gyerekek megválaszolják a kérdéseket, az őr beengedi őket Tündérországba, de figyelmezteti őket, hogy Meseországnak vannak jó és rossz lakói is, ezért legyenek nagyon óvatosak, mert a rosszak bizony nem akarják, hogy a királynő meggyógyuljon, ezért akadályozni fogják Őket. Egy dolgot nem tudnak elviselni a gonoszok, a vidám éneklést. (Ezt az őr hangsúlyozza.)

 

3. állomás

 

A gyerekek egy gonosz boszorkánnyal és macskájával találkoznak, aki megkérdezi őket, hogy miért járnak erre. Amikor a gyerekek elmondják, megpróbálja Őket lebeszélni, és megszerezni tőlük a gyógyszert. (Ha esetleg odaadnák, ne vegye el a boszi a gyerekektől, hanem fejezze ki, hogy mennyire gonosz és mennyire nem szereti a Tündérkirálynőt stb.) A gyerekek vidám énekkel le tudják győzni. A boszorkány és macskája elmenekül. (Ha a gyerekek nem tudják merre kell menniük, arra kergeti Őket, vagy szavakkal segít Nekik.)

 

4. állomás

 

A gyerekek itt egy kedves kis pókocskával találkoznak, aki belegabalyodott a saját hálójába. Őt kell kiszabadítani. A gyerekek segítenek neki. Jó tett helyébe jót várj, a pókocska ad egy szálat a hálójából (spárga, háló, olló). Ez olyan hálószál, hogyha valakinek ráütnek vele a bokájára (hozzáérintik), a következő mondata biztosan igaz lesz. És arra is figyelmezteti a gyerekeket, hogy ha találkoznak törpékkel, akkor velük nagyon vigyázzanak, mert ők nagyon hazudósak.

 

 

5. állomás

 

Egy útkereszteződésben egy törpe (lehet több törpe is) állja az útjukat. Megkérdezi a gyerekektől, hogy mi járatban vannak. A törpe (törpék) persze hazudik Neki és azt mondja, hogy nem is beteg a királyné és hogy a gyógyszer nem is ér semmit. Megpróbálja a rossz útra irányítani a gyerekeket persze nem fog neki sikerülni). Ha rácsapnak a lábára a gyerekek a póktól kapott hálószállal, akkor a törpe kénytelen igazat mondani. (Lehet, hogy erre a gyerekek nem jönnek rá maguktól. Akkor a hazudós törpe kicsit segítsen nekik. Utaljon a pókra, hogy ugye nem találkoztak vele stb. A hálószálat mindenkép vegye el a törpe a gyerekektől. Ne maradjon semmi tárgyi emlék másnap reggelre a meseerdőből a gyerekeknél.)

 

6. állomás

 

A Tündérkirálynő betegen fekszik, mellette egy pohár víz. Elpanaszolja, hogy a tündérek még nem értek vissza a gyógyító szerrel, pedig ő már szinte a halálán van. Ekkor a gyerekek odaadják neki a gyógyszert, megissza, és ezáltal meggyógyul. A Tündérkirálynő megígéri a gyerekeknek, hogy ezentúl az őr majd szabadon beengedi őket Tündérországba. Majd ünnepélyes keretek között, több tündér jelenlétében (a bokrokból előugranak), tiszteletbeli tündérré és tündér ifjakká avatja a gyerekeket. Ezután a tündérek visszavonulnak az erdőbe. A gyerekek tovább sétálnak, ahol találkoznak a kísérővel, aki lefekteti őket.

 

Szereplők:

 

Tündérek – kedvesek, mosolygósak, lehet hosszú lepedő a ruhájuk, virágkoszorú van a fejükön

 

Őr – Egy lándzsát (botot) tart a kezében. Meseország határát egy tábla jelzi.

 

Boszorkány – gonosz, fekete ruha, nagy orr, kendő, seprű

 

Macska – nyávogós, gonosz, fekete ruha, farok, fül

 

Pók – barna ruhában van, festhetünk (tűzhetünk) keresztet a hátára, pókháló készítés

 

Törpe – mellényt hord, törpe sapka vagy kispárna huzat van a fején

 

 

A festék, ami az arcunkon lesz, a meseerdő végeztével azonnal legyen lemosva!!!

 

 

 

Asztali nézet